MUNCHMUNCH ER UTVIKLET FOR SKOLEELEVER OG LÆRERE PÅ 4.-6. TRINN VED NORSKE SKOLER.

SLIK GJENNOMFØRER DU MUNCHMUNCH MED KLASSEN DIN.

Last ned veiledning.

LES OM MUNCHMUNCHS RELEVANS FOR SKOLENS LÆREPLAN.

Last ned oversikt.

MunchMunch krever ingen ekstern fasilitator. Appen har en intuitiv oppbygning fordelt i ulike steg, som kan gjennomføres både i felleskap og individuelt. For gjennomføring i klasserom anbefaler vi en kombinasjon av felles og selvgående aktivitet. Appen gir enkle instruksjoner underveis, så brukeren kan bevege seg gjennom øvelsene i sitt eget tempo. MunchMunch kan benyttes som en éngangsopplevelse, men er like godt egnet til gjentatt bruk. Opplevelsen er sterkt inspirert av Munchs tilnærming til sin egen kunstproduksjon. Han laget ofte mange versjoner av sine motiver og dette forteller oss at prosess kan være like viktig som et ferdig resultat. Opplevelsens app og nettside muliggjør deling, presentasjon og dialog om hverandres verk.