MUNCHMUNCH ER EN AUGMENTERT VIRKELIGHETSOPPLEVELSE (AR) INSPIRERT AV EDVARD MUNCH OG HANS KUNSTPRAKSIS.

SE FILMEN!

Brukere i hele Norge har nå mulighet til å lage Munch-inspirerte kunstverk. Se hvordan det kan gjøres!

MunchMunch kombinerer innovative digitale muligheter med tegneaktivitet i klasserommet. Ved å plassere egenproduserte tegninger i ens næromgivelser ved hjelp av AR-teknologi, får brukeren mulighet til å utvikle sin kreative prosess mot nye virtuelle høyder. Opplevelsen legger til rette for individuell skaperglede i en kollektiv ramme som muliggjør deling, refleksjon og inspirasjon.

SPØRSMÅL OG SVAR

MunchMunch er utviklet for skoleelever og lærere på 4.–6. trinn ved norske skoler. Appen er derimot tilgjengelig til gratis nedlastning for alle som vil prøve seg, i skolens regi eller privat.
MunchMunch krever ingen ekstern tilrettelegger. Appen har en intuitiv oppbygning fordelt i ulike steg, som kan gjennomføres både i felleskap og individuelt. For gjennomføring i klasserom anbefaler vi en kombinasjon av felles og selvgående aktivitet. Appen gir enkle instruksjoner underveis, slik at brukeren kan bevege seg gjennom øvelsene i sitt eget tempo. MunchMunch kan både benyttes som en éngangsopplevelse, og til gjentatt bruk. Løsningens app og nettside muliggjør deling, presentasjon og dialog om verk. Sefullstendig lærerveiledning her.
Med et digitalt tilbud i DKS-portalen,når vi flere elever en noensinne med engasjerende Munch-opplevelser. Selv om appen er tilgjengelig for brukere utenfor Den kulturelle skolesekken (DKS), er den utviklet og tilpasset prioritert bruk via DKS – gjennom omfattende innsiktsarbeid og testing med lærere og elever på norske barneskoler.I MunchMunch fungerer appen som formidleren. Løsningen lar læreren tilpasse bruken av appen til sin klasse og sine elever. Appen består av interaktive instruksjoner for skolebarna og appens nettside består av en lærerveiledning for stegvis anbefalt gjennomføring. Den introduserer også tips til gjenbruk av appen, i form av aktiviteter som svarer til elevenes lærerplan. Se mer om MunchMunchs relevans til lærerplanen her.
MunchMunch egner seg godt som en éngangsopplevelse med en total varighet på 1-2 skoletimer. Det finnes derimot et stort potensiale for gjenbruk av appen, for å utvikle nye verktil MunchMunch-samlingen eller ved å benytte allerede utviklet materiale som gjenstand for diskusjon, presentasjoner og tverrfaglige oppgaver. Se tips til stegvis gjennomføring for lærere her.
MunchMunch gir ingen didaktisk fremstilling av Edvard Munch og hans kunstnerskap. Opplevelsen gir derimot brukeren en mulighet til å inspirasjon fra Munchs metoder, for å kunne utforske sin egen kreativitet. Edvard Munch utrykte ofte følelser sine i bilder ved å forenkle uttrykk og bruke farge. Han var hele tiden på jakt etter nye måter å gjøre dette på, og av å bruke de teknikkene og den teknologien som var ny. Derimot var han ikke særlig opptatt av at det han laget skulle være pent eller «riktig», men omfavnet de heldige uhellene og lot gjerne tilfeldighetene rå. I MunchMunch blir barna oppfordret til å uttrykke sine egne følelser, og å legge vekt på prosess fremfor resultat ved å videreutvikle egne og andres verk ved hjelp av digitale verktøy.
MunchMunch er utformet etter prinsippet Privacy by design, og vi har jobbet aktivt for å ikke samle inn personlige opplysninger. Appen er følgelig et åpent tilbud uten innlogging.Gjennom appen kan barna bidra med å laste opp bilder til et nasjonalt onlinegalleri i AR. Herfår barna vise tegninger de har laget og som de har plassert i de virkelige omgivelsene rundt seg. Vi lagrer bildene som deles via appen, og viser dem på et tilknyttet galleri på en nettside. Muligheten for å identifisere en person gjør seg gjeldende dersom en tegning er lastet opp i et karakteristisk og gjenkjennbart miljø. Det er bygget inn en moderator som ikke tillater at man deler bilder med ansikter eller upassende innhold. MUNCH vil følge dette opp daglig, for å fange opp eventuelle upassende bilder. Data vi samler inn er begrenset til informasjon om konkret bruk av appen, slik at vi kan forbedre den. Informasjonen om enheten brukeren benytter seg av ligger ikke sammen med informasjonen om bruk av appen, og blir kryptert slik at den ikke er tilgjengelig for MUNCH eller utvikler. Vi sitter ikke igjen med informasjon som gir oss anledning til å spore tilbake til bruker eller IP-adresse det arbeides ut fra.

Dersom du ønsker et bilde slettet fra galleriet kan du ta kontakt med oss her.

Se fullstending personvernserklæring her.